THỜI GIAN DIỄN RA CUỘC THI

Từ ngày 06/03/2023 đến hết ngày
26/03/2023, và được chia làm 03 Tuần:
Tuần 1: Từ ngày 06/03/2023 đến hết
ngày 12/03/2023.
Tuần 2: Từ ngày 13/03/2023 đến hết
ngày 19/03/2023.
Tuần 3: Từ ngày 20/03/2023 đến hết
ngày 26/03/2023.

Quẩy Chất

Hẹn Hò

Hăng Say

Vui Đùa

Bất Ngờ

Xúc Động

Ăn Uống

Du Lịch

Học Tập

PHƯƠNG LY

Kiều Ly Phạm

Trương Mỹ Nhân

HỒNG NHUNG TRẦN

CHÍ PHONG

MinaYoung

NHÀN PATO

ĐỖ THU HUYỀN

TUN PHẠM

Trần Dự

NGUYỄN BÍCH NGỌC

TIÊU NGỌC

HIẾU MINH

Đã có bài dự thi
Nhicg Lan
Tổng số lượt vote:
Thanh Kim
Tổng số lượt vote:
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Tổng số lượt vote:
Lê Thị Thanh Hiền
Tổng số lượt vote:
Đã có bài dự thi
Lương Xuân Phúc
Tổng số lượt vote:
Nguyễn Ngọc Quỳnh như
Tổng số lượt vote:
Đoàn Thùy Minh Nguyệt
Tổng số lượt vote:
Vũ Hữu Khả
Tổng số lượt vote:
Ngọc Hoàng
Tổng số lượt vote:
Nguyễn Ngọc Thạch
Tổng số lượt vote:
Đã có bài dự thi
Nguyễn Thị Kim Liên
Tổng số lượt vote:
Nguyễn Thanh Hải
Tổng số lượt vote:
Hoàng Mạnh Tú
Tổng số lượt vote:
Đình Quốc Huy
Tổng số lượt vote:
Dương Thảo Hà
Tổng số lượt vote:
Nguyễn Thanh Hằng
Tổng số lượt vote: